Satsene for medlemskontingent og treningsavgift Tune IL Fotball 2019 vedtatt på årsmøte.


Spillere over 19 år kr 2900,-
Spillere 13-19 år kr 2900,-
Spillere 7-12 år kr 2350,-
Spillere 5-6 år kr 2050,-

PS! Medlemskontingent på kr 450,- er inkludert i alle disse satsene.

Medlemskontingenten dekker medlemskap i Tune IL

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turnerings deltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, administrasjon og for ungdomslagene også godtgjørelse til trenere. 


Salgsdugnad: Den faktiske kostnader pr. spiller er høyere en det treningsavgiften er satt til. Så for å kunne holde en lav treningsavgift har Tune IL Fotball 2 stk. salgsdugnader pr. år.

Vilkår:  Les våre vilkår før du registrer deg, da disse må aksepteres under registering og betaling