Dokument oppdater: 08.11.2018
Godkjent i styremøte: 16.08.2018
Neste revisjon: 01.04.2019


Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelse for den enkelte rolle

6.1. Trener *

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet
 • Treningsopplegg
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Deltar på klubbens trener og lagleder møter
 • Spiller samtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for og skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator

6.2 Lagleder / oppmann *

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder - har ansvar for organisering av lagets
 • aktiviteter.
 • Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf)
 • Orientere medlemsansvarlig fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Være kjent med Sportslig plan
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside
 • Ansvarlig for påmelding til cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
 • Ansvarlig for bestilling av utstyr
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.
 • Ansvarlig for omberamming av kamper

6.3 Økonomiansvarlig

 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år.
 • Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til styret
 • Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben

6.4 Foreldrekontakt

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa.
 • Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Foreldrekontakten blir medlem av foreldreutvalget

6.5 Kampvert

En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse meden kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.


Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.


Før kampen:

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden

• Ønske begge lag og dommer velkommen

• Oppfordre tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113


Under kampen:

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser

• Prate med dommer i pausen

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer


Etter kampen:

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen

• Takke begge lag og dommer for kampen

• Rydde rundt banen etter kampslutt


De lag som ønsker å benytte seg av klubbdommer SKAL ha kampvert!