Er man over 12 år, spiller i en annen klubb og ønsker en overgang til Tune IL Fotball, må man melde overgang. Nederst i denne artikkelen  ligger det et samtykkeskjema som man må laste ned og fylle ut. 


Når dette er fylt ut, ber vi om at det lastes opp til oss her

Vi noen kontrollspørsmål vi ønsker at dere besvarer før vi behandler søknad om overgang.

De viktigste punktene for at en overgang skal godkjennes av oss, tidligere klubb og NFF Østfold er:

 1. Er dine økonomiske forpliktelser ovenfor klubben du melder overgang fra innfridd (medlemskontigent, treningsavgift og andre avgifter)
 2. Er alt utstyr levert tilbake til klubben du melder overgang fra (fotballer, drakter osv..)

Svarer du nei på noe av dette, er sannsynligheten for av tidligere klubb ikke godkjenner overgangen.  Vi ber derfor om at du har alt i orden hos tidligere klubb før du melder overgang.

Melde overgang

 1. Fyll ut skjemaet som ligger nederst i denne artikkelen
 2. Etter det er fylt ut så lastes skjemaet opp her her
 3. Vi kontrollerer skjemaet og er alt OK, legger vi inn en forespørsel om overgang
 4. Tidligere klubb enten godkjenner eller kan avvise en overgang
 5. Ved godkjent overgang fra tidligere klubb tar vi å sender deg en link for innbetaling av medlemskontigent, treningsavgift og overgangsgebyr. 
 6. Når dette er innbetalt, så betaler vi overgangsgebyret og du vil da få beskjed om når du er spilleklar i Tune IL Fotball

Satser overgangsgebyr

NFF har vedtatt følgende overgangsgebyrer (2018)

 • Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-
 • Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-
 • Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-
 • Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-
 • Utlån amatørspiller med kontrakt - kr.1.200,-
 • Profesjonell spiller - kr.2.500,-
 • Utlån profesjonell spiller - kr.5.000,-