For å kunne opprettholde et fornuftig nivå på treningsavgiften er vi avhengig av inntektsbringende dugnader.


Tunelotteriet

Dette er er lotteri der medlemmene (Foresatte) får en loddbok som man skal selge.
Ved flere medlemmer i samme husstand får man kun en loddbok


Julekalender

I 2019 skal vi også selge Julekalendere og alle medlemmer skal selge kalendere.