Vi ønsker å informere medlemmer og alle som vurderer å bli medlem hos oss om at det fra 2019 er mulig å søke om dekning av trenings-/medlemsavgift:


Barn og unge i familier med varig lav inntekt kan få dekket medlems- og treningsavgift for organisert aktivitet fra kommunen.

Vi oppfordrer alle som er i behov av dette til å benytte seg av ordningen. Ved behov for dette, søker klubben for deg og det er ingen krav til dokumentasjon.


Ta kontakt med leder i fotballen på: medlem@tunefotball.no . Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt. Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider


Vi vil samtidig informere om at denne ordningen dekker medlemskontigent -og treningsavgift. Det gis ikke støtte til egenandel på cuper og treningsleir osv. Dette kan man søke NAV om hvis man trenger. (De har ca. 4 ukers behandlingstid)